დოკუმენტები

22 დეკემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი
დონორი: ADB

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაციას, აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ქვემოთ წარმოდგენილ ბმულზე:
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაჯალიაში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაჯალიაში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.

24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლაგოდეხი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: სიღნაღი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ანაგაში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ანაგაში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას. აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ქვემოთ წარმოდგენილ ბმულზე:
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონაში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონაში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: სიღნაღი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბეში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბეში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ფოთი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქალაქ ფოთში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ქალაქ ფოთში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ქვემოთ წარმოდგენილ ბმულზე:
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: სენაკი
დონორი: ADB

სააბავშვო ბაღის მშენებლობა სენაკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ სენაკში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს სენაკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ სენაკში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.