დოკუმენტები

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: სიღნაღი
დონორი: ADB

ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ქვემო ბოდბეში.
8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: ADB

კურდღელაურის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ კურდღელაურში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: სიღნაღი
დონორი: ADB

ძველი ანაგის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ძველ ანაგაში.


8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

დარჩელის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ დარჩელში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლაგოდეხი
დონორი: ADB

ჭიაურის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ჭიაურში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი
დონორი: ADB

სუფსის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ სუფსაში.
8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

რუხის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ რუხში.
8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი
დონორი: ADB

ხაჯალიას საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ხაჯალიაში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

ჭითაწყარის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ჭითაწყარში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლაგოდეხი
დონორი: ADB

ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ჭაბუკიანში.