დოკუმენტები

29 აგვისტო 2013

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი ანგარიში

თბილისი-რუსთავის ურბანული გზის მოდერნიზაციის პროექტი (მონაკვეთი-2) წარმოადგენს მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის ინვესტირების პროგრამის ნაწილს, რომელიც ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით.
25 აგვისტო 2013

თბილისი-რუსთავის განსახლების სამოქმედო გეგმა

მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) მომზადდა თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის (მონაკვეთი 2) მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში.
13 აგვისტო 2013

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი ანგარიშის საჯარო განხილვა

2013 წლის 17 აგვისტოს 14:00 საათზე, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 150, მე-3 სართული) გაიმართება თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის (მე-2 სექცია) მოდერნიზაციის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი შესწავლის ანგარიშის საჯარო განხილვა.
12 აგვისტო 2013

საქართველოს მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა,გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ნახევარწლიანი ანგარიშები

საქართველოს მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (ADB – ის სესხები 2655-GEO, 2879-GEO, 2880-GEO), მიზნად ისახავს ეფექტური, სანდო და ეკონომიური ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და მომსახურების გაუმჯობესებას.
7 ივნისი 2012

ცვლილება საკონკურსო წინადადებაში

სადრენაჟე/სანიაღვრე არხებისა და წყალსადენი სისტემების რეაბილიტაცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში