დოკუმენტები

1 ოქტომბერი 2014

ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის შენობაზე მინაშენის მოწყობის სამუშაოების დასრულება

იმერეთის რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ახორციელებს ქვე-პროექტს „ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის შენობაზე მინაშენის მოწყობის სამუშოების დასრულება“.
29 სექტემბერი 2014

საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან „თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მშენებლობის (მე-3 მონაკვეთის მეორადი გზები)“ პროექტის თაობაზე

2 ოქტომბერი, 13:00 სთ

2014 წლის 2 ოქტომბერს 13:00 სთ-ზე, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშნებლების 150), „თბილისი-რუსთავის გზის მშენებლობის“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ეგიდით, გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან.
25 სექტემბერი 2014

დონეცკის ქუჩის რეაბილიტაცია ქუთაისში - გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)

დონეცკის ქუჩის რეაბილიტაციის ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა
26 ივნისი 2014

კახეთის რეგიონული განვითარების პროექტი

26 ივნისი 2014 წ.


2014 წლის 01 ივლისს 12:00 საათზე, ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფ. წიწკანაანთსერის სკოლის შენობაში გაიმართება კახეთის რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ქვეპროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
6 მაისი 2014

საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან

„თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელების და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის“ პროექტის თაობაზე

2014 წლის 9 მაისს 16:00 სთ-ზე, ვაკის რაიონის გამგეობის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, თამარაშვილი ქ. 10, ყოფილი ფიზიკის ინსტიტუსტის ტერიტორია), „თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელების და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ეგიდით, გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან.
24 მარტი 2014

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის მიზანია შერჩეული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ეფექტურობისა და საიმედოობის გაუმჯობესება, რაც მიღწეულ იქნება ინვესტირებით მაღალი პრიორიტეტის მქონე ადგილობრივ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში, ასევე ადგილობრივი მთავრობების მხარდაჭერით მათი შესაძლებლობების გაძლიერებაში.
8 მარტი 2014

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის საჯარო განხილვა

2014 წლის 18 მარტს 14:00 საათზე, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 150, მე-3 სართული) გაიმართება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩო დოკუმენტისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის სამუშაო ვერსიების საჯარო განხილვა.
22 იანვარი 2014

აუდიტორული დასკვნა

2013 წლის ივნისში დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია „Moore Stephens“-ის მიერ ჩატარდა ფონდის 2012 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში).
9 სექტემბერი 2013

ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის ჩარჩო დოკუმენტი (EMF)

წინამდებარე გარემოსდაცვითი მართვის ჩარჩო დოკუმენტი (EMF) წარმოადგენს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის სამოქმედო სახელმძღვანელოს განუყოფელ ნაწილს, რომელიც მომზადებულია ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის სახელმწიფო ნორმების და მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად განხორციელების მიზნებისათვის.