დოკუმენტები

22 მაისი 2014

იმერეთის რეგიონული განვითარების პროექტი

ქ. წყალტუბოში დაგეგმილი ქვეპროექტების გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების საჯარო განხილვა

2014 წლის 28 მაისს 14:00 საათზე, ქ. წყალტუბოში სასტუმრო „პრომეთეს“ დარბაზში გაიმართება იმერეთის რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი შემდეგი ქვეპროექტების გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების საჯარო განხილვა:

1. წყალტუბოს გამგეობის შენობის და ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე არსებული კინოთეატრის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია;
2. რკინიგზისა და საკრებულოს შენობებისა და მცირე საფეხმავლო ხიდების რესტავრაცია წყალტუბოში;
3. გზების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში და ტბა „ცივის“ მიმდებარედ;
4. წრიული გზის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია წყალტუბოში.


6 მაისი 2014

საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან

„თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელების და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის“ პროექტის თაობაზე

2014 წლის 9 მაისს 16:00 სთ-ზე, ვაკის რაიონის გამგეობის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, თამარაშვილი ქ. 10, ყოფილი ფიზიკის ინსტიტუსტის ტერიტორია), „თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელების და უნივერსიტეტის სადგურის შექმნის“ პროექტის ფარგლებში, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ეგიდით, გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან.
24 მარტი 2014

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის მიზანია შერჩეული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების ეფექტურობისა და საიმედოობის გაუმჯობესება, რაც მიღწეულ იქნება ინვესტირებით მაღალი პრიორიტეტის მქონე ადგილობრივ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში, ასევე ადგილობრივი მთავრობების მხარდაჭერით მათი შესაძლებლობების გაძლიერებაში.
8 მარტი 2014

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის საჯარო განხილვა

2014 წლის 18 მარტს 14:00 საათზე, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 150, მე-3 სართული) გაიმართება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩო დოკუმენტისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის სამუშაო ვერსიების საჯარო განხილვა.
22 იანვარი 2014

აუდიტორული დასკვნა

2013 წლის ივნისში დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია „Moore Stephens“-ის მიერ ჩატარდა ფონდის 2012 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში).
9 სექტემბერი 2013

ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის ჩარჩო დოკუმენტი (EMF)

წინამდებარე გარემოსდაცვითი მართვის ჩარჩო დოკუმენტი (EMF) წარმოადგენს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის სამოქმედო სახელმძღვანელოს განუყოფელ ნაწილს, რომელიც მომზადებულია ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის სახელმწიფო ნორმების და მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად განხორციელების მიზნებისათვის.
29 აგვისტო 2013

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი ანგარიში

თბილისი-რუსთავის ურბანული გზის მოდერნიზაციის პროექტი (მონაკვეთი-2) წარმოადგენს მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის ინვესტირების პროგრამის ნაწილს, რომელიც ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით.
25 აგვისტო 2013

თბილისი-რუსთავის განსახლების სამოქმედო გეგმა

მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) მომზადდა თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის (მონაკვეთი 2) მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში.
13 აგვისტო 2013

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი ანგარიშის საჯარო განხილვა

2013 წლის 17 აგვისტოს 14:00 საათზე, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 150, მე-3 სართული) გაიმართება თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვარი) საავტომობილო გზის თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის (მე-2 სექცია) მოდერნიზაციის პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი შესწავლის ანგარიშის საჯარო განხილვა.