დოკუმენტები

27 იანვარი 2015

თუშეთის ( ფშაველი - აბანო - ომალო ) საავტომობილო გზის უსაფრთხოების ღონისძიებები - გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვეპროექტი მიზნად ისახავს სოფლების ფშაველისა და ომალოს დამაკავშირებელ 72 კმ-იან გზაზე შერჩეული 8 პრობლემური მონაკვეთის რეაბილიტაციას: 7 მონაკვეთზე რკინა-ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლების მოწყობას, ხოლო ერთ ადგილზე რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის აივნის მოწყობას
27 იანვარი 2015

ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული "თელავის ხევი"-ს რეაბილიტაცია - გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტის ფარგლებში ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე გამავალი თელავის ხევის დასუფთავება, ასევე ხევისა (რ/ბეტონის მოპირკეთებული არხი) და მის გასწვრივ ორივე მხარეს ტროტუარების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა.
21 იანვარი 2015

სოფელ მუხროვანის გზების რეაბილიტაცია (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი) ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)
21 იანვარი 2015

სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია კასპში (კასპის მუნიციპალიტეტი) ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)
16 იანვარი 2015

ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული "თელავის ხევი"-ს რეაბილიტაციის ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული განვითარების პროექტი (RDP)


ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული "თელავის ხევი"-ს რეაბილიტაცია

ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა
16 იანვარი 2015

თუშეთის (ფშაველი-აბანო-ომალო) საავტომობილო გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული განვითარების პროექტი (RDP)

თუშეთის (ფშაველი-აბანო-ომალო) საავტომობილო გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების ქვეპროექტი

ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა
8 იანვარი 2015

გელათის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა

საქართველოს მთავრობამ მსოფლიო ბანკს სთხოვა იმერეთის რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა ვერტიკალური პროგრამული მიდგომის გამოყენებით. შემოთავაზებული პროგრამა გამოკვეთს ტურიზმს, როგორც ეკონომიკური განვითარების ძირითად საყრდენსა და მამოძრავებელ ძალას. შემოთავაზებული საწყისი პროექტი ფოკუსირებას მოახდენს ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერასა და კერძო სექტორის ინვესტიციებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნაზე.
22 დეკემბერი 2014

საინფორმაციო შეხვედრა „თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტ“-ის განხორციელებისას „კრწანისის ტყე-პარკზე“ შესაძლო ზემოქმედების შესახებ ჩატარებული კვლევის თაობაზე

2014 წლის 26 დეკემბერს 16:00 სთ-ზე, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშნებლების 150, მე-3 სართული) დაინტერესებულ მხარეებთან გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა „თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტ“-ის განხორციელებისას „კრწანისის ტყე-პარკზე“ შესაძლო ზემოქმედებისა და დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ.