დოკუმენტები

12 მარტი 2015

დაბა ასპინძის N1 და N2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (ასპინძის მუნიციპალიტეტი)

ქვეპროექტების გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა

2015 წლის 17 მარტს 14:00 საათზე, დაბა ასპინძაში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე კულტურის სახლის შენობაში, გაიმართება დაბა ასპინძის N1 და N2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ქვე-პროექტების გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა.
10 მარტი 2015

სოფელ მულახში ილია გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ მულახში (მესტიის მუნიციპალიტეტი) ილია გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქციას, კერძოდ არსებული შენობის რეაბილიტაციას და გაფართოებას და აღჭურვას სპორტული ინვენტარით.

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

10 მარტი 2015

სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდის გზის რეაბილიტაცია (მარტვილის მუნიციპალიტეტი)

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდა დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. გზის საერთო სიგრძეა 6 611 მეტრი.
10 მარტი 2015

ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი)

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, საერთო სიგრძით - 3,935 მეტრი.

5 მარტი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას გელათის მონასტერთან. ქვე-პროექტის ფარგლებში მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდება ვიზიტორთა ცენტრი, მოეწყობა ავტოსადგომი, სავაჭრო ჯიხურები, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემები.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP 2) ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
5 მარტი 2015

სოფელ ციხისძირის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)

2015 წლის 12 მარტს 12:00 საათზე, სოფელ ციხისძირში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის შენობაში გაიმართება სოფელ ციხისძირის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
27 თებერვალი 2015

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 5 მარტს 14:00 საათზე, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (მისამართი: სალიას ქუჩა #5) გაიმართება ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
27 თებერვალი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 4 მარტს 15:00 საათზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურსების საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
27 თებერვალი 2015

მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მულახის ილიკო გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქცია ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 6 მარტს, 12:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (სეტის მოედანი #1) გაიმართება ქვე-პროექტის „მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ მულახის ილიკო გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქცია“ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
26 თებერვალი 2015

სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდის გზის (მარტვილის მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 5 მარტს 11:00 საათზე, ქ. მარტვილში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (მისამართი: მარტვილი, თავისუფლების ქუჩა, #10) გაიმართება მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდის გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.