დოკუმენტები

24 მარტი 2015

დაბა ასპინძის N1 და #2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (ასპინძის მუნიციპალიტეტი)

ქვე-პროექტი რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი მიზნად ისახავს დაბა ასპინძაში არსებული N1 და #2 საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაციას, გარე სათამაშო ეზოს და სარეკრეაციო ზონის მოწყობას.
23 მარტი 2015

თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი სექცია 3. - მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა 2 (LARP 2) დამატება 1.

საქართველოს მთავრობამ თბილისი–რუსთავის გზის რეკონსტრუქცია პრიორიტეტულ პროექტად გამოაცხადა. პროექტი ითვალისწინებს არსებული 17,1 კმ. სიგრძის, 2 ზოლიანი თბილისი–რუსთავის გზის მოდერნიზაციას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, „I კატეგორიის“ ჩქაროსნულ 4 ზოლიან ავტომაგისტრალად, 120 კმ/სთ საერთო დაგეგმილი სიჩქარით. თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – სექცია 3 არის PK 10.5 PK 17.1–მდე გზის მონაკვეთი.
18 მარტი 2015

სოფელ ციხისძირის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში. ქვე-პროექტი მოიცავს საბავშვო ბაღის არსებული ძველი შენობის რეაბილიტაციას, რომელიც ამჟამად არ ფუნქციონირებს, ასევე ეზოში სათამაშო და სარეკრეაციო ზონების მოწყობას ბავშვებისათვის. ქვე-პროექტს ექნება გრძელვადიანი დადებითი ზემოქმედება სოციალურ გარემოზე, კერძოდ, ადგილობრივი მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება ახალი კომფორტაბელური საბავშვო ბაღის შენობით, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს აღსაზრდელებისა და პედაგოგების პირობების მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას.

12 მარტი 2015

დაბა ასპინძის N1 და N2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (ასპინძის მუნიციპალიტეტი)

ქვეპროექტების გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა

2015 წლის 17 მარტს 14:00 საათზე, დაბა ასპინძაში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე კულტურის სახლის შენობაში, გაიმართება დაბა ასპინძის N1 და N2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ქვე-პროექტების გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა.
10 მარტი 2015

სოფელ მულახში ილია გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ მულახში (მესტიის მუნიციპალიტეტი) ილია გაბლიანის სახელობის სპორტსკოლის რეკონსტრუქციას, კერძოდ არსებული შენობის რეაბილიტაციას და გაფართოებას და აღჭურვას სპორტული ინვენტარით.

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

10 მარტი 2015

სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდის გზის რეაბილიტაცია (მარტვილის მუნიციპალიტეტი)

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში სოფლების სალხინო-ლეცავე-ბალდა დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია. გზის საერთო სიგრძეა 6 611 მეტრი.
10 მარტი 2015

ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი)

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზღვრამდე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, საერთო სიგრძით - 3,935 მეტრი.

5 მარტი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას გელათის მონასტერთან. ქვე-პროექტის ფარგლებში მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდება ვიზიტორთა ცენტრი, მოეწყობა ავტოსადგომი, სავაჭრო ჯიხურები, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემები.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP 2) ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
5 მარტი 2015

სოფელ ციხისძირის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)

2015 წლის 12 მარტს 12:00 საათზე, სოფელ ციხისძირში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის შენობაში გაიმართება სოფელ ციხისძირის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.