დოკუმენტები

17 აპრილი 2018
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: SIDA

ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტი წყალტუბოს კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ოპერირება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს (SIDA) საშუალებით. მსოფლიო ბანკი არის პროექტის ადმინისტრაციული ორგანიზაცია, ხოლო პროექტის განმახორციელებელია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტი მოიცავს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ორინაგებობის მშენებლობას. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში მომზადებულია წყალტუბოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (სიმძლავრით 6171 მ3/დღღ) მშენებლობისა და ოპერირების ქვე-პროექტისთვის.
6 მარტი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტი ქ. თელავის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ოპერირება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს (SIDA) საშუალებით. მსოფლიო ბანკი არის პროექტის ადმინისტრაციული ორგანიზაცია, ხოლო პროექტის განმახორციელებელია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტი მოიცავს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ორინაგებობის მშენებლობას. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში მომზადებულია თელავის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (სიმძლავრით 14 400 მ3/დღღ) მშენებლობისა და ოპერირების ქვე-პროექტისთვის.
19 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

„შუხმან ვაინ ჯორჯია“-სთან მისასვლელი გზის, წყალმომარაგებისა და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში „შუხმან ვაინ ჯორჯია“-სთან მისასვლელი გზის (საერთო სიგრძით- 885 მ), წყალმომარაგებისა და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაციას.
16 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

„შატო თელავთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ელექტროენერგიის, წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში „შატო თელავთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 1230 მ), ელექტროენერგიის, წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას.
16 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

„ტყუპების ძველ მარანთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში „ტყუპების ძველ მარანთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 470 მ).
5 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ლოპოტას ტბასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში ლოპოტას ტბის სიახლოვეს არსებული გზის ნაწილის რეაბილიტაციას (მთლიანი სიგრძით 2180მ).
29 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

სასტუმრო „ვინივერია“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში სასტუმრო „ვინივერია“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 178 მ).
29 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი
დონორი: WB

„კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში „კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 1920 მ).
25 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: დუშეთი
დონორი: WB

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება

ქვე-პროექტი, რომელიც განხორციელდება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში და ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ითვალისწინებს ქ.დუშეთის ისტორიული ნაწილის კერძოდ - რუსთაველის, ერეკლე II-ს, შამანაურის, ჭავჭავაძის, კოსტავას და წმ. ნინოს ქუჩებზე არსებული შენობა - ნაგებობების რეაბილიტაციას.
22 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი
დონორი: WB

სოფელ ვეჯინში სასტუმროსთან მისასვლელი გზისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვე - პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა არსებული გზის, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაციას, გარე განათებების მოწყობას.