დოკუმენტები

28 დეკემბერი 2015

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოგაშენში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების ღონისძიებები

ქვე-პროექტი „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოგაშენში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება“, რომელიც ხორციელდება მესამე რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში და ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ითვალისწინებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას გზის ბოლო (ვარძიის მხარეს) 500 მეტრზე, ხრეშის საფარის მოწყობას გზის 7 მონაკვეთზე (საერთო სიგრძე - 545 მ), გზის დარჩენილ ნაწილზე გრუნტის საფარის მოსწორება-მოშანდაკებას, არსებული ლითონის სანიაღვრე მილების (d-0,530 მ) გაწმენდას, ლითონის ტროსით შემოფარგვლის, საგზაო ნიშნების, ბეტონის სპეცპროფილის პარაპეტისა და საორიენტაციო ბოძკინტების მოწყობას.
25 დეკემბერი 2015

დაბა მესტიაში ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის (მესტიის მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) ფარგლებში მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს მესტიის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ დაბა მესტიაში ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის რეაბილიტაციას. არსებული შენობა წარმოადგენს გასული საუკუნის 80-იან წლებში აშენებულ ორსართულიან ნაგებობას (ფართობი 806,3 მ2), რომელიც ამჟამად არ ფუნქციონირებს.
24 ნოემბერი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან

ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია კაცხის მაცხოვრის შობის სახელობის საკათედრო ტაძრისა და სამრეკლოს რეაბილიტაცია, კედლის გამაგრება ტაძრის გარშემო და საკათედრო ტაძრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
24 ნოემბერი 2015

კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები

ქვე-პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია უბისას უძველესი სამონასტრო კომპლექსის: წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის (IX საუკუნე), ოთხ სართულიანი კოშკის - მესვეტის საცხოვრებელის (1141 წელი), უძველესი გალავნის ნანგრევების (XII საუკუნე) და სხვა შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციას. ობიექტი წარმოადგენს მოქმედ მონასტერს ღიას, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
16 ნოემბერი 2015

კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 19 ნოემბერს 11:00 საათზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
16 ნოემბერი 2015

კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები - ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 19 ნოემბერს 15:00 საათზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უბისას საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
30 ოქტომბერი 2015

ვანის არქეოლოგიური ძეგლების დამცავი გადახურვა და ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის აღდგენა

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ვანის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის აღდგენას. კერძოდ, ქვე-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საკონსერვაციო გადახურვის მოწყობა გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ხუთი ძეგლისათვის და ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის და არქეოლოგიური უბნის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია. ტერიტორიაზე აგრეთვე, მოეწყობა საინფორმაციო სტენდები, მოსასვენებელი სკამები და განთავსდება სანაგვე ურნები.
ქვე-პროექტი განხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

29 ოქტომბერი 2015

თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – სექცია 2 ნაწილი B განსახლების სამოქმედო გეგმა

საქართველოს მთავრობამ თბილისი–რუსთავის გზის რეკონსტრუქცია პრიორიტეტულ პროექტად გამოაცხადა. პროექტი ითვალისწინებს არსებული 17,1 კმ. სიგრძის, 2 ზოლიანი თბილისი–რუსთავის გზის მოდერნიზაციას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, „I კატეგორიის“ ჩქაროსნულ 4 ზოლიან ავტომაგისტრალად, 120 კმ/სთ საერთო დაგეგმილი სიჩქარით. თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – სექცია 2 ნაწილი B არის PK 5+300 -დან PK 6+800–მდე გზის მონაკვეთი.
23 ოქტომბერი 2015

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - (SUTIP 3), ნახევარწლიანი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიში

საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს (აგბ)-ს შორის გაფორმდა მრავალტრანშიანი დაფინანსების საშუალება - მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის სესხი-SUTIP და სხვადასხვა საპროექტო ხელშეკრულებები.
პროგრამა უზრუნველყოფს ეფექტურ, სანდო და ხელმისაწვდომ ურბანულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას და მომსახურებას, გაზრდის ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალს და ურბანული ტიპის დასახლებების კონკურენტუნარიანობას, გააუმჯობესებს 1.5 მილიონი ადამიანის საარსებო საშუალებებს (საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 35%). პროექტი აგრეთვე: (I) ამ დასახლებებისათვის გააუმჯობესებს ურბანულ გარემოს და ეკონომიკური შესაძლებლობების და კომუნალური და სოციალური სამსახურების ხელმისაწვდომობას; (II) ხელს შეუწყობს ეფექტურ და მდგრად ურბანულ ტრანსპორტირებას; და (III) შექმნის შემოსავლისა და დასაქმების შესაძლებლობებს.
მე-3 (SUTIP 3) ტრანშის პროექტებისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მომზადებული იქნა გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ნახევარწლიანი ანგარიში (EMR), რომელიც მოიცავს 2015 წლის მარტი-აგვისტოს პერიოდს.

15 ოქტომბერი 2015

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია სოფელ ღრელიდან საფარას მონასტრამდე (ახალციხის მუნიციპალიტეტი) - ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგი და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა

ქვე-პროექტი ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს საავტომობილო გზის რეაბილიტაციას ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელიდან საფარას მონასტრამდე.