დოკუმენტები

24 დეკემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: ბორჯომი
დონორი: WB

ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი განხორციელდა მესამე რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით და ითვალისწინებდა ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციას (სიგრძე-7700 მ).
14 დეკემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

გზის რეაბილიტაცია შპს „ჯიველისთვის“, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე-პროექტი განხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროგრამის (RMIDP2) ფარგლებში. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შპს „ჯიველის“ ქარხანასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (სიგრძე -200მ, სიგანე -6 მ).
22 ნოემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: ასპინძა
დონორი: WB

ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასპინძის მუნიციპალიტეტი

ქვე-პროექტი „ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა“, რომელიც განხორციელდა მესამე რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, ითვალისწინებდა არსებული ავტოსადგომის გაფართოებას, ვიზიტორთა ცენტრისა და სავენახე ტერასების მოწყობას, ვარძიის კომპლექსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას.
1 ნოემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: GOG

დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა - წყალტუბო

დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა
1 ნოემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: GOG

დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა - ზუგდიდი

დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა
24 აგვისტო 2018
მუნიციპალიტეტი: ასპინძა
დონორი: WB

ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასპინძის მუნიციპალიტეტი

ქვე-პროექტი „ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა“, რომელიც განხორციელდა მესამე რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, ითვალისწინებდა არსებული ავტოსადგომის, საზოგადოებრივი ტუალეტის, სარეკრეაციო პლატფორმის, ვიზიტორთა ცენტრის, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მოწყობასა და ძეგლზე უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელებას.
27 ივლისი 2018
მუნიციპალიტეტი: ასპინძა
დონორი: WB

სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ასპინძის მუნიციპალიტეტი

ქვე-პროექტი, რომელიც განხორციელდა მესამე რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში და ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ითვალისწინებდა სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას. საპროექტო გზის სიგრძე არის 3600 მ და სიგანე 5 მ.
17 მაისი 2018
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: ADB

შესაბამისობის ანგარიში N2, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (SUTIP – 2879-GEO) 3063 თბილისი – რუსთავის ურბანული კვანძი. მონაკვეთი 2 ბ (კმ 5+300 -დან 5+400-მდე)

გარე მონიტორინგის სპეციალისტის მიერ მომზადებული დომკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მგფ-მა განახორციელა განსახლების პროცედურები ADB SPS (2009) -ის მოთხოვნებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად თბილისი– რუსთავის ურბანული კვანძი მონაკვეთი 2ბ.
17 მაისი 2018
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: ADB

შესაბამისობის ანგარიში N1, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (SUTIP – 2879-GEO) 3063 თბილისი – რუსთავის ურბანული კვანძი. მონაკვეთი 2 ბ (კმ 5+400 -დან 6+800-მდე)

გარე მონიტორინგის სპეციალისტის მიერ მომზადებული დომკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მგფ-მა განახორციელა განსახლების პროცედურები ADB SPS (2009) -ის მოთხოვნებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად თბილისი– რუსთავის ურბანული კვანძი მონაკვეთი 2ბ.
27 აპრილი 2018
მუნიციპალიტეტი: აჟარა
დონორი: ADB

ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და სანაპირო ზოლის გამაგრება

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საწყისი ანგარიშის;
გენდერული თანასწორობის საკითხების;
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის გეგმის
საჯარო განხილვა

4 მაისი, 15:00 სთ
(ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია)

2018 წლის 4 მაისს 15:00 სთ-ზე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მისამართი: ლუკა ასათიანის ქ. 25) „ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა და სანაპირო ზოლის გამაგრება“ ქვე-პროექტის ფარგლებში, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ეგიდით, გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან განახლებული პროექტის დიზაინის ფარგლებში მოსალოდნელი გარემოსდაცვითი ზემოქმედებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების, გენდერული თანასწორობის საკითხებსა და ტურისტული სეზონის განმავლობაში პროექტის მიმდინარეობისას მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შემუშავებული სპეციალური დოკუმენტაციის გაცნობა/ განხილვასთან დაკავშირები.