დოკუმენტები

19 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

„შუხმან ვაინ ჯორჯია“-სთან მისასვლელი გზის, წყალმომარაგებისა და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში „შუხმან ვაინ ჯორჯია“-სთან მისასვლელი გზის (საერთო სიგრძით- 885 მ), წყალმომარაგებისა და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაციას.
16 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

„შატო თელავთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ელექტროენერგიის, წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში „შატო თელავთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 1230 მ), ელექტროენერგიის, წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას.
16 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

„ტყუპების ძველ მარანთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში „ტყუპების ძველ მარანთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 470 მ).
5 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ლოპოტას ტბასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში ლოპოტას ტბის სიახლოვეს არსებული გზის ნაწილის რეაბილიტაციას (მთლიანი სიგრძით 2180მ).
29 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

სასტუმრო „ვინივერია“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის მუნიციპალიტეტში სასტუმრო „ვინივერია“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 178 მ).
29 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი
დონორი: WB

„კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში „კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 1920 მ).
25 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: დუშეთი
დონორი: WB

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება

ქვე-პროექტი, რომელიც განხორციელდება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში და ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ითვალისწინებს ქ.დუშეთის ისტორიული ნაწილის კერძოდ - რუსთაველის, ერეკლე II-ს, შამანაურის, ჭავჭავაძის, კოსტავას და წმ. ნინოს ქუჩებზე არსებული შენობა - ნაგებობების რეაბილიტაციას.
22 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი
დონორი: WB

სოფელ ვეჯინში სასტუმროსთან მისასვლელი გზისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

ქვე - პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა არსებული გზის, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაციას, გარე განათებების მოწყობას.
22 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: ახალციხე
დონორი: WB

საფარას მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ქვე-პროექტი „საფარას მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა“ ითვალისწინებდა შემდეგი სამუშაოების განხორცილებას: პავილიონისა და საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობა, წყალმომარაგების, ელექტრომომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მოწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურისთვის და ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის დამონტაჟება, ძველი კარიბჭის და დეკორატიული კედლის რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია და ძველი ფარდულის რეაბილიტაცია.
17 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: ახმეტა
დონორი: WB

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ომალოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა სასტუმრო “სამზეოსთვის“

ქვე- პროექტი წარმოადგენს საჯარო–კერძო ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო პროგრამის ნაწილს და შემუშავდა შპს „სამზეო“–ს მხარდასაჭერად. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, სასმელი და გამდინარე წყლების სისტემის მოწყობას სასტუმრო „სამზეო“–თვის.