დოკუმენტები

25 თებერვალი 2016

რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი

გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი მომზადებულია რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისათვის, რომელიც ხორციელდება იმერეთის რეგიონში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი აღწერს საჭირო გარემოსდაცვით და სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის დაგეგმვის, დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე ეროვნულ კანონმდებლობასთან და მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. გარემოზე ზემოქმედების ჩარჩო დოკუმენტი მოიცავს პროექტის მართვის გარემოსდაცვით, სოციალურ და კულტურულ ასპექტებს.
12 თებერვალი 2016

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხიდების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) ფარგლებში მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს დაბა ლენტეხში ქუჩების კეთილმოწყობას, სოფელ ხელედში შიდა საუბნო გზებზე საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაციასა და მცირე ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაციას მდ. მუხრაზე, მდ. ჭველფის ღელეზე, მდ. ჩონშურაზე, შემდეგ სოფლებში: ტვიბი, ედიყი ჭველფი და დურაში.
ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე;
11 თებერვალი 2016

აუდიტორული დასკვნა

2015 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიები „SOS-Audit“-ის და „Grant Thornton”-is მიერ ჩატარდა ფონდის 2014 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად საქმიანობის ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასება.
28 დეკემბერი 2015

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოგაშენში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების ღონისძიებები

ქვე-პროექტი „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოგაშენში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება“, რომელიც ხორციელდება მესამე რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში და ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ითვალისწინებს ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობას გზის ბოლო (ვარძიის მხარეს) 500 მეტრზე, ხრეშის საფარის მოწყობას გზის 7 მონაკვეთზე (საერთო სიგრძე - 545 მ), გზის დარჩენილ ნაწილზე გრუნტის საფარის მოსწორება-მოშანდაკებას, არსებული ლითონის სანიაღვრე მილების (d-0,530 მ) გაწმენდას, ლითონის ტროსით შემოფარგვლის, საგზაო ნიშნების, ბეტონის სპეცპროფილის პარაპეტისა და საორიენტაციო ბოძკინტების მოწყობას.
25 დეკემბერი 2015

დაბა მესტიაში ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის (მესტიის მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (RMIDP 2) ფარგლებში მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს მესტიის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ დაბა მესტიაში ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის რეაბილიტაციას. არსებული შენობა წარმოადგენს გასული საუკუნის 80-იან წლებში აშენებულ ორსართულიან ნაგებობას (ფართობი 806,3 მ2), რომელიც ამჟამად არ ფუნქციონირებს.
24 ნოემბერი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან

ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია კაცხის მაცხოვრის შობის სახელობის საკათედრო ტაძრისა და სამრეკლოს რეაბილიტაცია, კედლის გამაგრება ტაძრის გარშემო და საკათედრო ტაძრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
24 ნოემბერი 2015

კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები

ქვე-პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია უბისას უძველესი სამონასტრო კომპლექსის: წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის (IX საუკუნე), ოთხ სართულიანი კოშკის - მესვეტის საცხოვრებელის (1141 წელი), უძველესი გალავნის ნანგრევების (XII საუკუნე) და სხვა შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციას. ობიექტი წარმოადგენს მოქმედ მონასტერს ღიას, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
16 ნოემბერი 2015

კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 19 ნოემბერს 11:00 საათზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
16 ნოემბერი 2015

კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები - ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 19 ნოემბერს 15:00 საათზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უბისას საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „კაცხისა და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოების“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
30 ოქტომბერი 2015

ვანის არქეოლოგიური ძეგლების დამცავი გადახურვა და ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის აღდგენა

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ვანის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის აღდგენას. კერძოდ, ქვე-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საკონსერვაციო გადახურვის მოწყობა გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ხუთი ძეგლისათვის და ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის და არქეოლოგიური უბნის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია. ტერიტორიაზე აგრეთვე, მოეწყობა საინფორმაციო სტენდები, მოსასვენებელი სკამები და განთავსდება სანაგვე ურნები.
ქვე-პროექტი განხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.