საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის სოციალური მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

22 მარტი 2024
დონორი: ADB

  აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული  საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავასაცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“  საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ პროგრამისთვის მომზადდა ნახევარი წლის სოციალური მონიტორინგის ანგარიში (SASMR), რომელიც ფარავს 2023 წლის ივლისი-დეკემბერი პერიოდს.

 

For  Disclosure Geo Semi-annual Social Safeguards Monitoring Report_July-December .2024 (1)