საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

12 იანვარი 2024
დონორი: ADB

 აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული  საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავა „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“  საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ პროგრამისთვის მომზადდა ნახევარი წლის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიში (SAEMR), რომელიც ფარავს 2023 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდს. 

 

202024LCIP_SAEMR_January-June_FINAL(Geo).pdf