საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის სოციალური მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

25 დეკემბერი 2023
დონორი: ADB

 აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული  საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავა „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“  საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ პროგრამისთვის მომზადდა ნახევარი წლის სოციალური მონიტორინგის ანგარიში (SASMR), რომელიც ფარავს 2023 წლის ივლისი-დეკემბერი პერიოდს.

08. Semi-annual Social Safeguards Monitoring Report_January-June  2023(GG)