ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა ქალაქ ზუგდიდში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

8 სექტემბერი 2022
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა ქალაქ ზუგდიდში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში.

აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის (2009) შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ქვემოთ წარმოდგენილ ბმულზე:

 

(GEO) IEE-Zviad Gamsakhurdia Youth Center Presidential Library and Museum in the city Zugdidi