მესტიაში ლაღამის უბნის რეაბილიტაციის პროექტი

5 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: მესტია
დონორი: ADB

 პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერითპროექტი ითვალისწინებს მესტიაში ლაღამის უბნის ველისიცხის რეაბილიტაციას.

 პროექტისათვის მომზადებულია მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე. 

storage/assets/file/documents%202021/0.pdf