საბავშვო ბაღის მშენებლობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში

24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი
დონორი: ADB

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ქვემოთ წარმოდგენილ ბმულზე:

 

IEE Supsa - GEO.pdf