ჭიაურის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლაგოდეხი
დონორი: ADB

            პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ჭიაურში.

პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.

 

Social Due Diligence_V.Chiauri-Lagodekhi Kindengarten - Final.pdf