სუფსის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი
დონორი: ADB

 პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ სუფსაში.

პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.

 

Social Due Diligence_V. Supsa Kindergarten - Final.pdf