ჭითაწყარის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

            პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ჭითაწყარში.

პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.

 

Social Due Diligence_V. Chitatskhari  Kindergarten - Final.pdf