სენაკის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: სენაკი
დონორი: ADB

   პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ქალაქ სენაკში.

   პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.

 

 

Social Due Diligence_Senaki Kindergarten.pdf