ფოთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

7 დეკემბერი 2020
მუნიციპალიტეტი: ფოთი
დონორი: ADB

            პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას ქალაქ ფოთში.

პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.

Social Due Diligence_Poti Kindergarten -  11.11.2020 - Clean Version (1).pdf