აუდიტორული დასკვნა

2 ივლისი 2020

2020 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2019 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში).

 

აუდიტორული შემოწმების შედეგად, საქმიანობის  ყველა მიმართულების მიხედვით, მიღებულია დადებითი შეფასება.  

 

წარმოგიდგენთ: მგფ--ის (როგორც ორგანიზაციის) და შემდეგი პროექტების (იხილეთ ბმული) აუდიტორულ დასკვნებს: 

 

მგფ -ის(ორგანიზაციის) აუდიტორული დასკვნა.pdf

რეგიონალური განვითარების მეორე პროექტის აუდიტორული დასკვნა.pdf

რეგიონალური განვითარების მესამე პროექტის აუდიტორული დასკვნა.pdf

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 1.pdf

 

 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 2.pdf

 

 

 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 3.pdf

 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 4.pdf

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა- ტრანში 5 .pdf

რეგიონ. და მუნიც. ინფ. განვითარების მეორე პროექტის აუდიტორული დასკვნა.pdf

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტის აუდიტორული დასკვნა.pdf