ქუთაისის საცურაო აუზის მშენებლობა

12 ივნისი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: ADB

 პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას ქუთაისში. 

პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.

 

 storage/assets/file/documents.pdf