ქუთაისის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

12 ივნისი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: ADB

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ქუთაისში.

პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.

storage/assets/file/documents.pdf