“შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში”

28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: WB

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2))  განხორციელდა ქვე-პროექტი შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში”.

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგი და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

 

EMP_Tskaltubo fountain_GEO.pdf