„საწურბლიას მღვიმესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი“

28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: WB

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2))  განხორციელდა ქვე-პროექტი „საწურბლიას მღვიმესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი“.

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგი და გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

 

 ESMP_Satsurblia Road_geo.pdf