„მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა“

28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ტყიბული
დონორი: WB

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2))  განხორციელდა ქვე-პროექტი „მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა“.

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგი და გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

 

ER_Motsameta_GEO.pdf