“კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა”

28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2))  განხორციელდა ქვე-პროექტი კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა”.

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგი და გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

 

Geo- ER_Reconstruction of Monks cells and service building at Katskhi Pillar.pdf