“გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია”

28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2))  განხორციელდა ქვე-პროექტი გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის  რეაბილიტაცია”.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგი და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

 

Gelati church (phase 2)_geo_FINAL.pdf