„გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საყრდენი კედლის მოწყობა“

28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2))  განხორციელდა ქვე-პროექტი „გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საყრდენი კედლის მოწყობა“.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგი და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: 

 

გსმგ.pdf