აუდიტორული დასკვნა

20 იანვარი 2020

2019 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოსმუნიციპალური განვითარების ფონდის 2018 წლის საქმიანობის შემოწმება 

(პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად

საქმიანობის  ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასება. 

წარმოგიდგენთ: მგფ--ის (როგორც ორგანიზაციის) და შემდეგი პროექტების (იხილეთ ბმული) აუდიტორულ დასკვნებს: 

MDF (4).pdf

AUDIT FS SUTIP4.pdf

AUDIT FS SUTIP5.pdf

RDPII.pdf

RDPIII.pdf

SRMIDP.pdf

SIDA.pdf