ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის: ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია

22 მაისი 2019
მუნიციპალიტეტი: ვანი
დონორი: WB

ქვე-პროექტი ხორციელდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული განვითარების პროგრამის (RDP 2) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

          -   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში - ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150;

          -   ქ.  ვანი, თავისუფლების ქუჩა N65.

 

საკონტაქტო პირები:

 

    -  ნუცა გუმბერიძე, მგფ ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

           მობ: +995 598 88 20 19, ელ.ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

 

     -  მამუკა ნამიჭეიშვილი - ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი. ტელ: 591 300 280

 

გსმგ- ვანის გზა.pdf