აუდიტორული დასკვნა

22 იანვარი 2019

 2018 დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოსმუნიციპალური განვითარების ფონდის 2017 წლის საქმიანობის შემოწმება 

(პროექტებისა და ფონდისროგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად

საქმიანობის  ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასება.

 

წარმოგიდგენთმგფ--ის (როგორც ორგანიზაციისდა შემდეგი პროექტების (იხილეთ ბმულიაუდიტორულ დასკვნებს:

 

2017 MDF SPFS Signed (1)

 

AR_MDF_SUTIP 1_2017_final

 

AR_MDF_SUTIP 2_2017_final

 

SUTIP4

 

ENTITY REPORT

 

RDP

 

RDP2 report

 

RDP3

 

SRMIDP - BOLO

 

SIDA