გზის რეაბილიტაცია შპს „ჯიველისთვის“, თელავის მუნიციპალიტეტი

14 დეკემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ქვე-პროექტი განხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროგრამის  (RMIDP2) ფარგლებში. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შპს „ჯიველის“ ქარხანასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (სიგრძე -200მ, სიგანე -6 მ).

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

 

-   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისი - . თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, მე-3 სართული;

-   თელავი, ერეკლე II-ს გამზ. #16

საკონტაქტო პირები:

 

-     ნუცა გუმბერიძე, მგფ-ის ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

      მობ: +995 598 88 20 19, ელ. ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

-   გიორგი კიკნაძე, თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, ტელ: 599

50 74 04

 

გსმგ- გზის რეაბილიტაცია შპს ჯიველისთვის