შპს „ჯიველის“ ელექტრომომარაგება, სოფელი კონდოლი, თელავის მუნიციპალიტეტი

16 იანვარი 2019
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ქვე-პროექტი განხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროგრამის  (RMIDP2) ფარგლებში. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შპს „ჯიველისთვის“ 10 კვ სიმძლავრის ელექტრო გადამცემი ხაზისა და ტრანსფორმატორის მოწყობას სოფელ კონდოლში. ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

-   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისი - . თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, მე-3 სართული;

-   თელავი, ერეკლე II-ს გამზ. #16

 

საკონტაქტო პირები:

 

-     ნუცა გუმბერიძე, მგფ-ის ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

      მობ: +995 598 88 20 19, ელ. ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

-   გიორგი კიკნაძე, თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი, ტელ: 599

50 74 04

 

გსმგ- შპს ჯიველი- ელექტრომომარაგება