სასტუმრო „სევსამორასთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და გაზმომარაგება, მცხეთის მუნიციპალიტეტი

16 იანვარი 2019
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: WB

ქვე-პროექტი განხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, რეგიონული განვითარების მესამე პროგრამის  (RDP3) ფარგლებში. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს, სასტუმრო სევსამორასთვის გაზის მიწოდებას და ობიექტამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას (საერთოს სიგრძით - 569 მ). ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

-   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისი - . თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, მე-3 სართული;

-   ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. #7

 

საკონტაქტო პირები:

 

-     ნუცა გუმბერიძე, მგფ-ის ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

      მობ: +995 598 88 20 19, ელ. ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

-   გელა უნდილაშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი საგურამოში, მობ: 599 99 99 41


გსმგ- სასტუმრო სევსამორასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია