დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა - წყალტუბო

1 ნოემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: GOG

 

დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

 

წყალტუბო სატენდერო

 

1.არქიტექტურა წყალტუბო

 

2.1 კონსტრუქცია 


2.2 კონსტრუქცია