დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა - ზუგდიდი

1 ნოემბერი 2018
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: GOG

 

დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

 

ზუგდიდი სატენდერო

 

კონსტრუქცია, ზუგდიდი 3 კორპუსი

 

არქიტექტურა