თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – სექცია 2 ნაწილი A დამატება 1

4 აპრილი 2018
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: ADB

აქართველოს მთავრობამ თბილისი–რუსთავის გზის რეკონსტრუქცია პრიორიტეტულ პროექტად გამოაცხადა. პროექტი ითვალისწინებს  არსებული 17,1 კმ. სიგრძის, 2 ზოლიანი თბილისი–რუსთავის გზის  მოდერნიზაციას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად,   „I კატეგორიის“  4 ზოლიან ავტომაგისტრალად.   თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – სექცია 2  არის PK 4+000 to PK 5+300 and PK 6+800 to PK 10+755–მდე გზის მონაკვეთი.

 

Addendum_LARP2A_final Apr 2018 (1)