„ტყუპების ძველ მარანთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

16 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის  მუნიციპალიტეტში „ტყუპების ძველ მარანთან“ მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას  (საერთო სიგრძით- 470 მ).

 

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

გმგ- ტყუპების ძველი მარანი