ლოპოტას ტბასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

5 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის  მუნიციპალიტეტში ლოპოტას ტბის სიახლოვეს არსებული გზის ნაწილის რეაბილიტაციას  (მთლიანი სიგრძით 2180მ).

 

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

გმგ- ლოპოტა