კონსულტანტის გამოცდილების ფორმა - ინტერესის გამოხატვისთვის

25 აპრილი 2017

კონსულტანტებმა ინტერესის გამოხატვის დროს, საკუთარი გამოცდილების/კონტრაქტების შესახებ ინფორმაცია უნდა წარმოადგინონ მიმაგრებულ დოკუმენტში (ფორმა N1) მოცემული ფორმის მიხედვით

 

  ფორმა N1