სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია კასპში (კასპის მუნიციპალიტეტი)

31 იანვარი 2015

ქვე-პროექტი რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი მიზნად ისახავს კასპის სპორტული კომპლექსის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნაs ქ. კასპში, შიდა ქართლის რეგიონში. ქვე-პროექტი მოიცავს არსებული ძველი შენობების რეაბილიტაციას, კალათბურთის ახალი დარბაზის მშენებლობასა და ეზოს კეთილმოწყობას.

 

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

გმგ - სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია კასპში