გორის რაიონის სოფლების: ზემო ნიქოზის, ქვემო ნიქოზის და ზემო ხვითის წყალსადენის რეაბილიტაცია

31 იანვარი 2015

ქვე-პროექტი რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი მიზნად ისახავს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ზედა და ქვედა ნიქოზის, ზემო ქვითის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, რომელიც ხელს შეუწყობს წყალმომარაგების სისტემის ფუნქციონირების ეფექტურობის გაზრდას. კერძოდ, უზრუნველყოფს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით 24-საათიან   მომარაგებას, რაც თავის მხრივ წვლილს შეიტანს სოციო-ეკონომიიური პირობების გაუმჯობესებაში.  

 

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე: