განცხადებები

5 ოქტომბერი 2015
მუნიციპალიტეტი: ახალციხე
დონორი: WB

გზის რეაბილიტაცია სოფელ ღრელიდან საფარას მონასტრამდე (ახალციხის მუნიციპალიტეტი) ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 8 ოქტომბერს 14:00 საათზე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (მისამართი: ქ. ახალციხე, შალვა ახალციხელის ქუჩა #2) გაიმართება ქვე-პროექტის „გზის რეაბილიტაცია სოფელ ღრელიდან საფარას მონასტრამდე“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
22 სექტემბერი 2015
დონორი: WB

ქუთაისში ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი-ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა
2015 წლის 2 ოქტომბერს 11:00 საათზე, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სხდომათა დარბაზში (ქ. ქუთაისი, რუსთაველის ქ. N3), გაიმართება „ქუთაისში ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციის“ ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის დოკუმენტისა და გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
22 სექტემბერი 2015
მუნიციპალიტეტი: ზესტაფონი
დონორი: WB

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ მეორე სვირისა და სვირის სადგურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი - ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)

2015 წლის 1 ოქტომბერს 16:00 საათზე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვირის (სადგური) საჯარო სკოლის შენობაში, გაიმართება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ მეორე სვირისა და სვირის სადგურის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის“ ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის დოკუმენტისა და გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
21 სექტემბერი 2015
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო) და იყალთოს ეკლესიის საკონსერვაციო სამუშაოები - ფაზა 2

რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP )
ქვე-პროექტების გარემოს დაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტის და გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა
2015 წლის 30 სექტემბერს 13.00 საათზე, ქალაქ თელავში ,მერიის საკონფერენციო დარბაზში (მისამართი: ქ. თელავი, ერეკლე II-ს ქ. #16) გაიმართება ქვე-პროექტის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო) და იყალთოს ეკლესიის საკონსერვაციო სამუშაოები - ფაზა 2-ის გარემოს დაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტისა და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.

21 სექტემბერი 2015
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

ქვე-პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან

რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP II)
ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგისა და გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვის დოკუმენტებისა საჯარო განხილვა
2015 წლის 1 ოქტომბერს 13:00 საათზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის საჯარო სკოლის შენობაში, გაიმართება ქვე-პროექტის „კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგისა და გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვის დოკუმენტებისა და მასზე თანდართული გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.