განცხადებები

19 დეკემბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: ოზურგეთი
დონორი: WB

ტროტუარების რეაბილიტაცია ქალაქ ოზურგეთში

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა
22 ნოემბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: გორი
დონორი: WB

ქალაქ გორის 10 სათამაშო მოედნების რეაბილიტაცია - ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2016 წლის 29 ნოემბერს 12:00 საათზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მისამართი: სტალინის გამზირი N16) გაიმართება ქვე-პროექტის „გორის 10 სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების საჯარო განხილვა.
22 ნოემბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: ხაშური
დონორი: WB

ხაშურის N7 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2016 წლის 29 ნოემბერს 14:00 საათზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში (მისამართი: ქ. ხაშურის, ტაბიძის N2) გაიმართება ქვე-პროექტის ხაშურის N7 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების საჯარო განხილვა.
18 ნოემბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: ბორჯომი
დონორი: WB

ბაკურიანში ცენტრალური ბილიკის მოწყობა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

2016 წლის 24 ნოემბერს 13:00 საათზე, დაბა ბაკურიანში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რწმუნებულის ოფისში (მისამართი: დაბა ბაკურიანი, აღმაშენებლის #1) გაიმართება ქვე-პროექტის „ბაკურიანში ცენტრალური ბილიკის მოწყობა“ გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
4 ნოემბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: ახმეტა
დონორი: WB

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსისა და გზის რეაბილიტაცია - ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2016 წლის 10 ნოემბერს 16:00 საათზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსის შენობაში (ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის ტერიტორია), გაიმართება ქვე-პროექტის „ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანის სპორტული კომპლექსისა და გზის რეაბილიტაცია“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური საკითხების საჯარო განხილვა.
24 ოქტომბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: WB

სამცხე–ჯავახეთისა და მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი, სოციალური და კულტურული მემკვიდრეობის შეფასება (SECHSA)

2016 წლის 3 ნოემბერს 15:00 საათზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციულ შენობის მე-2 სართულზე (მისამართი: ქალაქი მცხეთა აღმაშენებლის ქუჩა #73) გაიმართება სამცხე–ჯავახეთისა და მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი, სოციალური და კულტურული მემკვიდრეობის შეფასების (SECHSA) დოკუმენტის საჯარო განხილვა.
20 ოქტომბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: დუშეთი
დონორი: WB

პარკის რეაბილიტაცია ქალაქ დუშეთში ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2016 წლის 26 ოქტომბერს 15:00 საათზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (მისამართი: ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, მეორე სართული). ) გაიმართება ქვე-პროექტის „პარკის რეაბილიტაცია ქალაქ დუშეთში“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური საკითხების საჯარო განხილვა.
14 ოქტომბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: WB

საფარას სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და სამცხე–ჯავახეთისა და მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი, სოციალური და კულტურული მემკვიდრეობის შეფასება (SECHSA)

2016 წლის 20 ოქტომბერს 14:00 საათზე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (მისამართი: ქალაქი ახალციხე, შალვა ახალციხელის #2) გაიმართება სამცხე–ჯავახეთისა და მცხეთა–მთიანეთის რეგიონული და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი, სოციალური და კულტურული მემკვიდრეობის შეფასების (SECHSA) დოკუმენტის, ქვე-პროექტის „საფარას სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა“ გარემოსდაცვითი მიმოხილვის და სოციალური და გენდერული საკითხების საჯარო განხილვა.
14 სექტემბერი 2016
მუნიციპალიტეტი: ვანი
დონორი: WB

ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია - ფაზა 3 ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური საკითხების საჯარო განხილვა

2016 წლის 19 სექტემბერს 14:00 საათზე, ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის ბაზის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია - ფაზა 3“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური საკითხების საჯარო განხილვა.
11 ივლისი 2016
მუნიციპალიტეტი: ყაზბეგი
დონორი: WB

დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია და სოფელ გერგეთში მისასვლელი საავტომობილო გზისა და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზის რეაბილიტაცია ქვე-პროექტების ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური საკითხების საჯარო განხილვა

2016 წლის 15 ივლისს 13:00 საათზე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში (მისამართი: დაბა სტეფანწმინდა, ალ. ყაზბეგის ქუჩა #1) გაიმართება ქვე-პროექტების „დაბა სტეფანწმინდაში ალექსანდრე ყაზბეგის სახელობის ისტორიული მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაცია“ და „სოფელ გერგეთში მისასვლელი საავტომობილო გზისა და გერგეთის სამებასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზის რეაბილიტაცია“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური საკითხების საჯარო განხილვა.