განცხადებები

21 სექტემბერი 2015
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

ქვე-პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან

რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP II)
ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგისა და გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვის დოკუმენტებისა საჯარო განხილვა
2015 წლის 1 ოქტომბერს 13:00 საათზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის საჯარო სკოლის შენობაში, გაიმართება ქვე-პროექტის „კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების სკრინინგისა და გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვის დოკუმენტებისა და მასზე თანდართული გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.