ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება

18 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: დუშეთი
დონორი: WB

2018 წლის 23 იანვარს 15:00 საათზე, . დუშეთის გამგეობის შენობაში (მისამართი: .დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, მეორე სართული)  გაიმართება ქვე-პროექტის. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება“ გარემოსდაცვითი მიმოხილვის ანგარიშისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.

ქვე-პროექტი, რომელიც განხორციელდება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში და ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ითვალისწინებს .დუშეთის ისტორიული ნაწილის კერძოდ  - რუსთაველის, ერეკლე II-, შამანაურის, ჭავჭავაძის, კოსტავას და წმ. ნინოს ქუჩებზე არსებული შენობა - ნაგებობების რეაბილიტაციას.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის ანგარიში და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე, ასევე შემდეგ მისამართებზე:

  •     საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში - ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი       #150, ტელ: 2 43 70 01 / 206. საკონტაქტო პირები:

      - ანა რუხაძე, გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სპეციალისტი, მობ.: 5 77 38 22 48,

          ელ-ფოსტა arukhadze@mdf.org.ge;

- ნუცა გუმბერიძე, ბენეფიციარებთან ურთიერთობის სპეციალისტი, მობ.: 5 98 88 20 19, ელ-ფოსტა: feedback@mdf.org.ge

  •     დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში - . დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27,  საკონტაქტო პირი -    შალვა ინაშვილი, . დუშეთში მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი,

         მობ: 5 98 53 39 90, ელ-ფოსტა: inashvilishalva@yahoo.com

         ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე:

 

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული რეგენერაციაა 18.01.2018