საინფორმაციო შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან

13 ნოემბერი 2017
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: ADB

                                       

  „თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის ფონიჭალის მონაკვეთის  (მონაკვეთი 2)

 მშენებლობის პროექტის“ ფარგლებში

ჩატარებული დამატებითი კვლევების თაობაზე 

 

 ა. წ. 17 ნოემბერს (პარასკევი), 15:00 სთ-ზე, კრწანისის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში  (მისამართი: ქ, თბილისი, გორგასლის ქ. N73), ხოლო 20 ნოემბერს (ორშაბათი), 16:00 სთ-ზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მის: აღმაშენებლის გამზ. 150), აზიის განვითარების ბანკის ეგიდით, გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან,  „თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის ფონიჭალის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის (მე-2 მონაკვეთი)“ ფარგლებში ჩატარებული დამატებითი კვლევების თაობაზე:

1. “ხმაურის მოდელირება თბილისი-რუსთავის გზისათვის (მონაკვეთი 2)”;

2.“ვიბრაციის გარემოზე ზემოქმედების კვლევა და საცხოვრებელი სახლების დინამიკური იდენტიფიკაცია”;

3. “დამატებითი დავალება 2: გზისა და ხმის ჩამხშობი ეკრანების მშენებლობასთან დაკავშირებული ვიბრაციის ზემოქმედების მოდელირების ციკლი ფონიჭალაში მდებარე  9 საცხოვრებელი სახლისათვის”;

4.“მდინარე მტკვრის ეკოლოგიური სენსიტიურობა და მონაკვეთის 2 ზემოქმედება     მდინარის ბიომრავალფეროვნებაზე”. დასწრება თავისუფალია.

დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მუნიციპალური განვითარების ფონდის გარემოს დაცვისა და განსახლების სამსახურს:  ტელ: 2 43 70 01/202

ზემოაღნიშნული კვლევების ინგლისური (სრული)  და ქართული (შემოკლებული რეზიუმე და დასკვნები)  ვერსიები განთავსებულია მგფ-ს ვებ გვერდზე და  ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:

 

http://mdf.org.ge/?site-lang=en&site-path=documents/&id=355 - ინგლისური

 

http://mdf.org.ge/?site-lang=ka&site-path=documents/&id=358ქართული